Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Technická pomoc s přípravou projektových žádostí z fondů EU pro programové období 2021 - 2027
Odesílatel Helena Budeanuová
Organizace odesílatele Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace [IČO: 70947023]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 26.10.2020 11:14:39
Předmět Výzva

Výzva k podání nabídky


Přílohy
- Výzva k podání nabídky.pdf (771.28 KB)
- ZD_technicka_pomoc_IROP_2021-2027.rar (210.29 KB)