Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení „Architektonické řešení Nové expozice Muzea Cheb“
Odesílatel Martina Kulová
Organizace odesílatele Muzeum Cheb, příspěvková organizace Karlovarského kraje [IČO: 00074276]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 02.09.2020 08:27:07
Předmět Výzva

Zadavatel si Vás dovoluje vyzvat k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem
„Architektonické řešení Nové expozice Muzea Cheb".


Přílohy
- Výzva k podání nabídky na VZ (5).pdf (54.17 KB)