Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Oprava silnice III/1947 Mokrá
Odesílatel Petr Lis
Organizace odesílatele Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace [IČO: 70947023]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 01.06.2020 19:00:14
Předmět Vysvětlení č. 2

viz příloha


Přílohy
- 02_SUS KV_Mokrá_č. 2.pdf (355.48 KB)
- Příloha č. 2 _VV_aktualizovaný na základě vysvětlení č. 2.xlsx (52.78 KB)