Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Oprava silnice III/1947 Mokrá
Odesílatel Petr Lis
Organizace odesílatele Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace [IČO: 70947023]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 27.05.2020 13:22:43
Předmět Vysvětlení č. 1

viz přílohy


Přílohy
- 01_SUS KV_Mokrá_č. 1.pdf (164.15 KB)
- Příloha č. 2_Výkaz výměr_aktualizovaný n základě vysvětlení č. 1.xlsx (52.49 KB)