Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Architektonické řešení Nové expozice Muzea Cheb
Odesílatel Martina Kulová
Organizace odesílatele Muzeum Cheb, příspěvková organizace Karlovarského kraje [IČO: 00074276]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 18.05.2020 09:48:16
Předmět Výzva

Zadavatel si Vás dovoluje vyzvat k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem
"Architektonické řešení Nové expozice Muzea Cheb".


Přílohy
- Výzva k podání nabídky na VZ (3).pdf (53.57 KB)