Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dodávky kontrastních látek pro Karlovarskou krajskou nemocnici a.s.
Odesílatel Tina Batková
Organizace odesílatele Karlovarská krajská nemocnice a.s. [IČO: 26365804]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 07.05.2020 09:51:06
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace


Přílohy
- Změna zadávací dokumentace_podepsaná.pdf (231.80 KB)
- Příloha č. 1 - Rámcová smlouva (ver. 07.05.2020).doc (111.00 KB)