Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení III/221 29 Modernizace silnice Podlesí - Otovice
Odesílatel Helena Budeanuová
Organizace odesílatele Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace [IČO: 70947023]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 20.04.2020 12:12:16
Předmět Výzva

Výzva k podání nabídky


Přílohy
- Výzva k podání nabídky.pdf (356.52 KB)