Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení „Centrální depozitář - projektová dokumentace na rozšíření depozitáře“
Odesílatel Martina Kulová
Organizace odesílatele Muzeum Cheb, příspěvková organizace Karlovarského kraje [IČO: 00074276]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 29.11.2019 12:25:49
Předmět Doplnění zadávací dokumentace

Vzhledem k charakteru stavby byla upravena příloha č. 4 Technické požadavky na výstavbu depozitáře.
Návrh depozitáře bude brát zřetel na metodiku Ministerstva kultury pro uchovávání předmětů kulturní povahy, dostupné na
https://mck.technicalmuseum.cz/wp-
content/uploads/2017/12/Metodika_WEB_final.pdf
Na základě těchto změn je prodloužena doba pro podání nabídek do 13. 12. 2019 do 9:00.


Přílohy
- Přístavba centrálního depozitáře Muzea Cheb_upravené Příloha č. 4.pdf (653.40 KB)