Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení „Centrální depozitář - projektová dokumentace na rozšíření depozitáře“
Odesílatel Martina Kulová
Organizace odesílatele Muzeum Cheb, příspěvková organizace Karlovarského kraje [IČO: 00074276]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 22.11.2019 09:54:41
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Dobrý den, níže zasílám odpovědi na Vaše dotazy:
1. Geologický průzkum v místě je vhodný vzhledem k historické situaci místa hradebního příkopu, který byl v 19. století zavezen navážkou z bouraných hradeb. Lze předpokládat nejednotné podloží. V minulosti na pozemku nestály žádné větší budovy. Dle zadání je průzkum součástí nabídky. Předmět zakázky je zpracován detailně v SoD, která je součástí zadávací dokumentace.
2. Napojení na stávající kotelnu je řešeno s ohledem na úpravu stávající dožívající kotelny a využití prostoru již stojící kotelny a odkouření. Jsme si vědomi nevýhod, ale toto řešení je pro nás vhodnější.
3. S památkovou péčí bude projednáno v nejbližší době. Bude se jednat o úpravu fasád (slepá okna směrem k řece, barevné a materiálové řešení – budou požadovány tradiční materiály
4. Stavba je navržena tak, aby byl využíván stávající oboustranný nákladní výtah. Tomu je přizpůsobena i výška podlaží.
5. Je preferována varianta souběžně ze severní stranou pozemku podél řeky, kde historicky stála přízemní budova a zároveň je větší manipulační plocha mezi budovami.

S přáním pěkného dne

Ing. Martina Kulová
ředitelka