Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení „Zpracování 3D modelu a vizualizace chebského hrázděného statku“
Odesílatel Martina Kulová
Organizace odesílatele Muzeum Cheb, příspěvková organizace Karlovarského kraje [IČO: 00074276]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 15.08.2019 08:24:41
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

S Vaší připomínkou souhlasím, došlo k chybě při zpracování zadávací dokumentace. Zadávací dokumentace byla opravena a požadujeme pouze: oprávnění podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky odborně způsobilý nebo disponuje osobou, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje. Čili doložit živnostenský list nebo výpis z obchodního rejstříku.


Přílohy
- Milikov ZADÁVACÍ PODMÍNKY A DOKUMENTACE 3D model, pastor.pdf (810.81 KB)

Původní zpráva

Datum 13.08.2019 16:32:51
Předmět Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

V prokázání kvalifikace - profesní způsobilosti účastníka požadujete pod odstavcem
a) oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky odborně způsobilý nebo disponuje osobou, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, tj. Osvědčení o odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochranně zdraví při práci na staveništi, dle zákona č. zákon č. 88/2016 Sb.

Pro plnění předmětu zakázky, kterým je Zpracování 3D modelu a vizualizace chebského hrázděného statku vnímáme požadavek způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochranně zdraví při práci na staveništi, jako neadekvátní.

Je možné prokázat profesní způsobilost dle našeho názoru vhodnější kvalifikací způsobilostí k "projektová činnost ve výstavbě" nebo "autorizací pro obor architektura" dle zákona č. 360/1992 Sb.?