Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Nákup vybavení prádelny
Odesílatel Zuzana Blažková
Organizace odesílatele Domov se zvláštním režimem "MATYÁŠ" v Nejdku, příspěvková organizace [IČO: 71175229]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 10.07.2019 08:03:11
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Dobrý den, k Vašemu dotazu, zda je možné předložit v rámci nabídky stroj ,,průmyslový žehlič prádla s pásovým systémem" s šířkou o 16 cm delší nežli je uvedená maximální šíře v zadávací dokumentaci resp. ve výzvě, pak jako statutární zástupce zadavatele uvádím, že nikoliv. Ve stávajícím prostoru se nachází i další stroje a zařízení, kolem níž je navíc třeba udržet min. prostor pro bezpečný pohyb zaměstnanců prádelny, proto jsme nepředkládali projektovou dokumentaci, nýbrž stanovili maximální rozměry pro daný stroj. Tolik k Vašemu dotazu. Přeji hezký den JUDr. Bc. Zuzana Blažková