Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Záznamové zařízení Zdravotnického operačního střediska ZZS
Odesílatel Petra Hnátková
Organizace odesílatele Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace [IČO: 00574660]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 09.07.2019 14:38:14
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

analogicky podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“)

veřejné zakázky
„Záznamové zařízení Zdravotnického operačního střediska ZZS“
identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): „P19V00000386“

Zadavatel veřejné zakázky „Záznamové zařízení Zdravotnického operačního střediska ZZS“ obdržel žádost o vysvětlení, doplnění nebo změnu zadávacích podmínek.

Zadavatel poskytuje analogicky podle ust. Zákona toto vysvětlení, doplnění nebo změnu zadávacích podmínek.

Zadavatel poskytuje Formulář pro zpracování nabídkové ceny jako součást Výzvy k podání nabídek.


Přílohy
- Vysvětlení, doplnění nebo změna zadávacích podmínek (28).pdf (53.40 KB)
- Cena.xlsx (11.01 KB)