Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Vybavení Multifunkční přírodovědné učebny a kabinetu Gymnázia Ostrov
Odesílatel Jaroslav Šafránek
Organizace odesílatele Gymnázium Ostrov [IČO: 49753771]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 27.06.2019 22:54:44
Předmět Výzva k podání nabídek - VZMR Vybavení Multifunkční přírodovědné učebny a kabinetu Gymnázia Ostrov

Dobrý den,
vyzýváme Vás k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu, jejíž podmínky jsou zveřejněny na na URL:
https://ezak.kr-karlovarsky.cz/vz00003027

S pozdravem
Mgr. Jaroslav Šafránek
ředitel