Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Medicinální plyny pro potřeby Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje
Odesílatel Petra Hnátková
Organizace odesílatele Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace [IČO: 00574660]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 19.06.2019 12:46:32
Předmět Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky

V souladu s ustanovením § 123 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), Vám oznamujeme , že zadavatel v rámci veřejné zakázky s názvem "Medicinální plyny pro potřeby Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje" rozhodl na základě provedeného posouzení a hodnocení o výběru nejvhodnější nabídky.


Přílohy
- Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (33).pdf (58.53 KB)