Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení II/210 Napojení Podkrušnohorské výsypky v k.ú. Horní Nivy
Odesílatel Petr Lis
Organizace odesílatele Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace [IČO: 70947023]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 06.06.2019 15:39:09
Předmět Vysvětlení č. 6 - Zrušení lhůty pro podání žádosti o účast

viz příloha


Přílohy
- 04_SUS KV_Podkrušn. výsypka_č. 6.pdf (164.52 KB)