Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení II/210 Napojení Podkrušnohorské výsypky v k.ú. Horní Nivy
Odesílatel Petr Lis
Organizace odesílatele Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace [IČO: 70947023]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 04.06.2019 14:15:21
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Změna termínu pro podání žádosti o účast.


Přílohy
- 03_SUS KV_Podkrušn. výsypka_č. 5.pdf (235.62 KB)