Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Obnova PC stanic a koncových zařízení I. etapa
Odesílatel Vratislav Emler
Organizace odesílatele Krajská knihovna Karlovy Vary [IČO: 70966206]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 22.05.2019 14:58:07
Předmět Pozor změny!

Dnes byla uveřejněna opravená "Výzva", ve které byl změněn oddíl 3) a oddíl 8). Dále byla uveřejněna opravená "Příloha č. 3 - Kupní smlouva", ve které byly změněny odstavce 6.2 a 6.7.

Byl prodloužen termín podání nabídek do 14.6.2019 do 12.00 hod.

Upozorňujeme dodavatele, kteří již nabídky podali, aby své nabídky vzali zpět (zneplatnění nabídek) a podali nabídky nové, které budou respektovat upravené zadávací podmínky.