Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Revize elektrických zařízení
Odesílatel Olga Písecká
Organizace odesílatele Integrovaná střední škola Cheb, příspěvková organizace [IČO: 00077461]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 20.05.2019 13:33:40
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Příloha č.1 Krycí list nabídky - oprava administrativní chyby v názvu zakázky


Přílohy
- DI 1 - admin-oprava.pdf (119.67 KB)
- Příloha č. 1 - Krycí list nabídky_oprava názvu zakázky.docx (12.46 KB)