Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Ochrana, zefektivnění správy, zpřístupnění a využívání knihovních fondů Krajské knihovny Karlovy Vary - výkon koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
Odesílatel Marek Faust
Organizace odesílatele Karlovarský kraj [IČO: 70891168]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 16.05.2019 08:21:38
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Dobrý den, četnost kontrolních dní na stavbě bude 1 x týdně.

Původní zpráva

Datum 14.05.2019 08:10:16
Předmět Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Dobrý den, chtěla bych se zeptat na četnost kontrolních dní na stavbě. Děkuji