Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Obnova PC stanic a koncových zařízení I. etapa
Odesílatel Vratislav Emler
Organizace odesílatele Krajská knihovna Karlovy Vary [IČO: 70966206]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 13.05.2019 14:55:44
Předmět Dataprojektory

Byl opraven oddíl "Dataprojektor - 2 ks" - dodávka bude bez instalace dataprojektorů, bylo změněno dodání parametrů projekce a přídání portu.
Zároveň byla změněna příloha č. 5, která bude použita v nabídce dodavatele.


Přílohy
- Příloha č.4 - Technické specifikace-aktual.13.05.19.pdf (704.29 KB)
- Příloha č.5 Členění nabídkové ceny-aktual.13.05.2019.xls (45.00 KB)