Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Obnova PC stanic a koncových zařízení I. etapa
Odesílatel Vratislav Emler
Organizace odesílatele Krajská knihovna Karlovy Vary [IČO: 70966206]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 09.05.2019 13:42:12
Předmět Uchycení dataprojektorů

Na připojených fotografiích je zřejmé uchycení dataprojektorů.


Přílohy
- 20190509_072501.jpg (1.27 MB)
- 20190509_072426.jpg (1.36 MB)
- 20190509_072346.jpg (221.80 KB)
- 20190509_072338.jpg (593.41 KB)