Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Obnova PC stanic a koncových zařízení I. etapa
Odesílatel Vratislav Emler
Organizace odesílatele Krajská knihovna Karlovy Vary [IČO: 70966206]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 09.05.2019 13:35:30
Předmět Dotaz č. 3

Dotaz č. 3:
Má být součástí dodávky DisplayPort kabel pro propojení PC a monitoru ??
ODPOVĚĎ:
Ano, kabel musí být součástí dodávky.