Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Obnova PC stanic a koncových zařízení I. etapa
Odesílatel Vratislav Emler
Organizace odesílatele Krajská knihovna Karlovy Vary [IČO: 70966206]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 07.05.2019 14:53:55
Předmět Dotaz č. 2

Dotaz č.2:
Dotazem u výrobců notebooků jsme nalezli cenově vyhovující notebook , kde CPU splňuje požadavek na 2 jádra , ale hodnota CPU je v současné době 3495 bodů .
Rozdíl 5 bodů je zanedbatelná hodnota výkonu CPU a vzniká tím , že hodnota bodů u CPU není fixní , ale je proměnná v čase dle průměrování testovaných zařízení na webu cpubenchmark.net.
V řadě zadání výběrových řízení je proto pro ošetření změny hodnoty bodů uváděna též tolerance hodnoty bodů např. 0,5% z hodnoty zadání .
Bude tato nižší hodnota bodů benchmark testu akceptována zadavatelem ?
ODPOVĚĎ:
Nebudeme akceptovat. Požadujeme dle zadání - min. 3.500 bodů.