Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Obnova PC stanic a koncových zařízení I. etapa
Odesílatel Vratislav Emler
Organizace odesílatele Krajská knihovna Karlovy Vary [IČO: 70966206]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 07.05.2019 14:50:55
Předmět Dotaz č. 1

Dotaz č.1:
Pokud vyhovíme zadání a zajistíme tento požadovaný parametr redukcí/kabelem HDMI-DP při zachování ostatních parametrů, bude toto akceptováno zadavatelem ?
ODPOVĚĎ:
Ano, je možné řešit kabelem HDMI - DP