Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Ochrana, zefektivnění správy, zpřístupnění a využívání knihovních fondů Krajské knihovny Karlovy Vary - výkon koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
Odesílatel Marek Faust
Organizace odesílatele Karlovarský kraj [IČO: 70891168]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 02.05.2019 11:16:46
Předmět Výzva

Dobrý den, vyzýváme vás k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby.