Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Obnova PC stanic a koncových zařízení I. etapa
Odesílatel Vratislav Emler
Organizace odesílatele Krajská knihovna Karlovy Vary [IČO: 70966206]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 30.04.2019 15:38:08
Předmět Výzva

Žádáme o podání nabídek na dodání počítačových stanic, notebooků, MS Offece 2019 Acdmc a dataprojektorů.


Přílohy
- Výzva.pdf (291.04 KB)