Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení II/210 Napojení Podkrušnohorské výsypky v k.ú. Horní Nivy
Odesílatel Petr Lis
Organizace odesílatele Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace [IČO: 70947023]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 24.04.2019 16:28:55
Předmět Vysvětlení č. 2 - 4

viz příloha


Přílohy
- 02_SUS KV_Podkrušn. výsypka_č. 2 - 4.pdf (204.52 KB)