Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Medicinální plyny pro potřeby Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje
Odesílatel Petra Hnátková
Organizace odesílatele Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace [IČO: 00574660]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 18.04.2019 08:54:56
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace - krycí list ?

Vysvětlení zadávacích podmínek č. 02
v souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „Zákon“)
veřejné zakázky
„Medicinální plyny pro potřeby Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje“
identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): „P19V00000182“
ev. č. VZ ve VVZ: „Z2019-010790“

Zadavatel poskytuje v souladu s ust. § 98 Zákona toto vysvětlení, doplnění nebo změnu zadávacích podmínek.


Přílohy
- Vysvětlení, doplnění nebo změna zadávacích podmínek (17).pdf (52.75 KB)