Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení II/210 Napojení Podkrušnohorské výsypky v k.ú. Horní Nivy
Odesílatel Petr Lis
Organizace odesílatele Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace [IČO: 70947023]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 16.04.2019 17:02:07
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

viz příloha


Přílohy
- 01_SUS KV_Podkrušn. výsypka_č. 1.pdf (168.34 KB)