Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Oprava rozvodů a vybavení toalet
Odesílatel Monika Šumová
Organizace odesílatele Domov pro osoby se zdravotním postižením "PRAMEN" v Mnichově, příspěvková organizace [IČO: 71175326]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 16.04.2019 15:09:35
Předmět Výzva

Výzva k podání nabídky


Přílohy
- Vyzva_ZMR_stavebni.docx (54.18 KB)