Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Medicinální plyny pro potřeby Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje
Odesílatel Petra Hnátková
Organizace odesílatele Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace [IČO: 00574660]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 15.04.2019 09:14:32
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Vysvětlení zadávacích podmínek č. 01
v souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“)
veřejné zakázky
„Medicinální plyny pro potřeby Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje“
identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): „P19V00000182“
ev. č. VZ ve VVZ: „Z2019-010790“
Dne 12.4.2019 obdržel zadavatel veřejné zakázky „Medicinální plyny pro potřeby Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje“ prostřednictvím elektronického nástroje EZAk.
Zadavatel poskytuje v souladu s ust. § 98 Zákona toto vysvětlení, doplnění nebo změnu zadávacích podmínek.


Přílohy
- Priloha1_Vyzva_k_podani_nabidky_na_verejnou_zakazku_ramcova_dohoda_nadlim.docx (254.18 KB)
- Vysvětlení, doplnění nebo změna zadávacích podmínek (14).pdf (53.63 KB)