Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dodávka ICT techniky I/2019
Odesílatel Zuzana Hladká
Organizace odesílatele Střední škola živnostenská Sokolov, příspěvková organizace [IČO: 75059151]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 12.04.2019 09:36:18
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Dobrý den.
Jsme připojeni k šachetnímu elektrickému rozvodu. Poměrně často dochází k výpadkům dodávky el. energie. Vzhledem k množství IT techniky v budově každé opětovné zapnutí dodávky znamená nabíjení kondenzátorů všech spínaných zdrojů ve stejný okamžik. To znamená i velký rázový proud, který se snažíme omezit používáním kvalitních nepředimenzovaných zdrojů. Z tohoto důvodu trváme na tomto parametru a děkujeme za pochopení.

Původní zpráva

Datum 11.04.2019 18:45:35
Předmět Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Dobrý den.
Vaše odpověď ohledně zdroje 180W, kde zdůvodňujete, že nejde o spotřebu, ale o rázový proud při náběhu výkonnějšího zdroje je holý nesmysl. Ano tento rázový proud by při náběhu mohl být při prvním zapnutí zdroje z výroby, ale při dalším zapnutí již k tomu nedochází, neboť ve zdrojích nedochází k úplnému vybití kondenzátorů. Pokud PC vypnu, tyto kondenzátory ve zdrojích drží napětí, které klesá velice pomalu. Proto při opětovném spuštění PC nepotřebuji tak velký proud k opětovnému nabití těchto kondenzátorů, argumentace o rázovém proud při náběhu výkonnějšího zdroje je neopodstatněná. Tato podmínka je diskriminační. Pokud máte nedostatečnou kapacitu elektrické sítě, měli by jste v prvé řadě investovat do této sítě. Jak z vaší argumentace vyplývá, asi máte nedostatečný průřez vodičů a s tím související jistící prvky el. soustavy. Otázka je kolik zásuvek máte na jeden jistící prvek, jak lze z Vaší argumentace předpokládat, tak celou PC učebnu na jeden jistící prvek, není to trochu mnoho nebo chcete aby se Vašeho výběrového řízení zúčastnili pouze dodavatelé nebo výrobci značkových PC (HP, Dell, Lenovo).

Děkuji za odpověď