Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení ISŠTE Sokolov – Nákup ICT techniky 2019
Odesílatel Marek Makoň
Organizace odesílatele Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov, příspěvková organizace [IČO: 49766929]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 11.04.2019 17:47:44
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace byla upravena.


Přílohy
- VŘ_ISŠTE_Nákup ICT 2019_Dodatečné informace.pdf (74.27 KB)
- VŘ_ISŠTE_Nákup ICT 2019 - Podrobná specifikace předmětu VZ_Aktualizace č. 1.xlsx (18.01 KB)