Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení ISŠTE Sokolov – Nákup ICT techniky 2019
Odesílatel Marek Makoň
Organizace odesílatele Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov, příspěvková organizace [IČO: 49766929]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 08.04.2019 13:57:40
Předmět Výzva k podání nabídky

Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov, příspěvková organizace jako zadavatel veřejné zakázky (dále jen „zadavatel“)

tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku
zadávanou mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále jen „ZZVZ“) v souladu s § 6 zákona.

Tato Výzva je vypracována jako podklad pro podání nabídek účastníků ve výběrovém řízení na dodavatele veřejné zakázky na dodávky. Zadavatel postupuje v souladu v souladu s postupem pro zadávací řízení dle předpisu Rady Karlovarského kraje č. PR 03/2018.

1) Název zakázky
„ISŠTE Sokolov – Nákup ICT techniky 2019“


Přílohy
- VŘ_ISŠTE_Nákup ICT 2019.pdf (127.36 KB)
- VŘ_ISŠTE_Nákup ICT 2019 - Krycí list.doc (355.50 KB)
- VŘ_ISŠTE_Nákup ICT 2019 - Rekapitulace cen nabízeného vybavení.xlsx (12.58 KB)
- VŘ_ISŠTE_Nákup ICT 2019 - Podrobná specifikace předmětu VZ.xlsx (18.00 KB)
- VŘ_ISŠTE_Nákup ICT 2019 - Prohlášení k podmínkám ZŘ.doc (178.50 KB)
- VŘ_ISŠTE_Nákup ICT 2019 - Čestné prohlášení ke splnění kvalifikace.doc (162.50 KB)
- VŘ_ISŠTE_Nákup ICT 2019 - Kupní smlouva.doc (280.50 KB)