Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Projektová dokumentace na rekonstrukci ČOV
Odesílatel Pavel Novák
Organizace odesílatele Domov pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské, příspěvková organizace [IČO: 71175296]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 03.04.2019 08:59:15
Předmět Výzva

Tímto Vás vyzíváme k podání nabídky na zakázku s názvem: Projektová dokumentace na rekonstrukci ČOV