Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení II/210 Modernizace křižovatky Anenské údolí
Odesílatel Petr Lis
Organizace odesílatele Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace [IČO: 70947023]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 29.03.2019 10:39:18
Předmět Vysvětlení č. 5

viz příloha


Přílohy
- 04_SUS KV_Anenské ú._ č. 5.pdf (273.16 KB)