Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení II/210 Modernizace křižovatky Anenské údolí
Odesílatel Petr Lis
Organizace odesílatele Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace [IČO: 70947023]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 28.03.2019 10:03:53
Předmět Vysvětlení č. 4

viz příloha


Přílohy
- 03_SUS KV_Anenské ú._ č. 4.pdf (249.44 KB)