Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení II/210 Modernizace křižovatky Anenské údolí
Odesílatel Petr Lis
Organizace odesílatele Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace [IČO: 70947023]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 26.03.2019 16:07:09
Předmět Vysvětlení č. 3

viz příloha


Přílohy
- 02_SUS KV_Anenské ú._ č. 3.pdf (168.12 KB)