Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení II/210 Modernizace křižovatky Anenské údolí
Odesílatel Petr Lis
Organizace odesílatele Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace [IČO: 70947023]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 18.03.2019 13:21:02
Předmět Vysvětlení č. 1-2

viz příloha


Přílohy
- 01_SUS KV_Anenské ú._ č. 1-2.pdf (257.31 KB)