Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Nákup služby s využitím SW pro podporu informačního centra IZS Karlovarského kraje (IS HROMADA)
Odesílatel Zora Bolková
Organizace odesílatele Karlovarský kraj [IČO: 70891168]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 13.03.2019 12:06:06
Předmět Výzva

Dobrý den,

tímto Vás vyzýváme k podání nabídky na veřejnou zakázku viz příloha.


Přílohy
- Vyzva_ZMR_sluzba_IS HROMADA.pdf (393.72 KB)