Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení II/208 Modernizace silnice Hlinky - Bochov
Odesílatel Petr Lis
Organizace odesílatele Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace [IČO: 70947023]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 05.03.2019 12:33:19
Předmět Vysvětlení č. 6 - 7

viz příloha


Přílohy
- 04.2_SUS KV_Bochov_ č. 6 -7.pdf (169.32 KB)