Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení II/208 Modernizace silnice Hlinky - Bochov
Odesílatel Petr Lis
Organizace odesílatele Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace [IČO: 70947023]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 05.03.2019 09:14:40
Předmět Vysvětlení č. 3 - 5

viz příloha


Přílohy
- 03_SUS KV_Bochov_ č. 3 - 5.pdf (301.01 KB)