Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Odstranění objektu bývalé patologie na st.p.č. 2713, k.ú. Karlovy Vary
Odesílatel Jaroslav Bednář
Organizace odesílatele Karlovarský kraj [IČO: 70891168]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 04.03.2019 14:12:26
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace


Přílohy
- ZMĚNA zadávacích podmínek č. 01_podepsané.pdf (247.87 KB)