Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení II/208 Modernizace silnice Hlinky - Bochov
Odesílatel Petr Lis
Organizace odesílatele Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace [IČO: 70947023]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 28.02.2019 09:20:53
Předmět Vysvětlení č. 2

viz příloha


Přílohy
- 02_SUS KV_Bochov_ č. 2.pdf (168.12 KB)