Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Zodolnění výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje v Sokolově - výkon koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
Odesílatel Karel Brandtl
Organizace odesílatele Karlovarský kraj [IČO: 70891168]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 26.02.2019 10:40:03
Předmět Výzva

Dobrý den,
zasíláme Vám Výzvu k podání nabídky. Viz příloha.


Přílohy
- Vyzva_ZMR_koordinator BOZP.docx (570.94 KB)