Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení II/208 Modernizace silnice Hlinky - Bochov
Odesílatel Petr Lis
Organizace odesílatele Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace [IČO: 70947023]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 25.02.2019 14:46:14
Předmět Vysvětlení č. 1

viz příloha


Přílohy
- 01_SUS KV_Bochov_ č. 1.pdf (164.56 KB)