Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Rekonstrukce sociálního zařízení, rozvodů vody a kanalizace včetně potrubí, odvětrání sociálního zařízení
Odesílatel Lenka Pospíchalová
Organizace odesílatele Střední lesnická škola Žlutice [IČO: 49754050]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 25.01.2019 10:17:22
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace


Přílohy
- Vysvětlení_1.doc (150.00 KB)