Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Část C. Mobilní svítidla
Odesílatel Petra Hnátková
Organizace odesílatele Karlovarský kraj [IČO: 70891168]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 22.01.2019 15:33:12
Předmět Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky

V souladu s ustanovením § 123 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), Vám oznamujeme, že zadavatel v rámci veřejné zakázky rozhodl na základě provedeného posouzení a hodnocení o výběru nejvhodnější nabídky.

Ing. Petra Hnátková


Přílohy
- Příloha č. 1 Zpráva o jednání hodnotící komise GPO KV Lékařská technologie.pdf (2.41 MB)
- Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky C.pdf (61.41 KB)