Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Dokumentace pro provádění stavby k akci Rekonstrukce osvětlení v tělocvičně školy
Odesílatel Ladislav Zoubek
Organizace odesílatele Gymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum, příspěvková organizace [IČO: 49767194]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 08.01.2019 08:40:08
Předmět Výzva k podání nabídky

Zadavatel ve smyslu ustanovení § 6, 27 a 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen “ZZVZ“) vyhlašuje zadávací podmínky a vyzývá zájemce k podání nabídky na provedení oprav venkovních sportovišť

Název zakázky:
„Dokumentace pro provádění stavby k akci Rekonstrukce osvětlení v tělocvičně školy“
Druh zakázky: Zakázka malého rozsahu
Název zadavatele: Gymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum, příspěvková organizace
Sídlo zadavatele: Husitská 2053, 356 01 Sokolov
IČ zadavatele: 49767194
Profil zadavatele: https://ezak.kr-karlovarsky.cz/
Lhůta pro podání nabídek: 8. 2. 2019 do 9:00 hodin


V tomto zadávacím řízení se zadavatel neřídí zákonem o veřejných zakázkách, vyjma ustanovení v zadávací dokumentaci, kde zadavatel upozorní na citaci či odkaz na zákon.

V případě zájmu si můžete plné znění výzvy a zadávací dokumentace stáhnout z našeho profilu veřejného zadavatele.