Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Pracovní oděvy pro zaměstnance školy
Odesílatel Tomáš Mašek
Organizace odesílatele Integrovaná střední škola Cheb, příspěvková organizace [IČO: 00077461]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 07.12.2018 16:18:06
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Dotaz a odpověď číslo 1.


Přílohy
- Dotaz č. 1 - odpověď č. 1.pdf (778.09 KB)